Contact Us

Platform Training

DISPLAY & VIDEO 360 (DV360)

Đào Tạo
Nền Tảng Quảng Cáo

Bắt đầu tìm hiểu cách lên kế hoạch, xây dựng, thực thi, tối ưu hóa và phân tích các chiến dịch trên DV360. 

Đối tượng
Học phần

Bidmath cung cấp những gì và những ai nên tham gia?

Chương trình làm việc của chúng tôi kết hợp lý thuyết với các ví dụ chuyên sâu về nền tảng để tối đa hóa sự hiểu biết của bạn về các khả năng của nền tảng đối với mục tiêu xây dựng thương hiệu hoặc hiệu suất.

Trước đây được gọi là DoubleClick Bid Manager, Display & Video 360 (DV360) đã được nâng cấp và tái xây dựng thương hiện để tạo thành một phần của Google Marketing Platform dưới dạng Nền tảng bên cầu có thể được sử dụng để dễ dàng quản lý các chiến dịch programmatic đầu đến cuối trên hiển thị, video, native, TV và âm thanh.

Nâng cấp chiến dịch programmatic khép kín của bạn trên tất cả các kênh tận dụng giải pháp DSP hợp nhất này. Với tư cách là chuyên gia, Bidmath sẽ giúp bạn tận dụng toàn bộ khả năng của nền tảng.

Bạn nhận đc gì sau học phần này?

Các chuyên gia đào tạo của Bidmath sẽ trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức về các chủ đề dưới đây trong môi trường riêng tư hoặc lớp học. Trong các phiên khác nhau, các ví dụ thực tế sẽ được sử dụng và các chiến dịch trực tiếp được thiết lập dựa trên bản tóm tắt chiến dịch có lập trình mà người tham dự lựa chọn.

Các buổi đào tạo có thể được tùy chỉnh dựa trên trình độ của người tham dự và đi sâu hơn vào các chủ đề nhất định khi được yêu cầu.

TỔNG QUAN

Mục Lục Đào Tạo Tương Tác cho DV360

Phần 1

Giới thiệu về mục Đối tác, phân cấp trong DV360.

Các loại nhà quảng cáo và cách tạo pixel, về đối tượng mục tiêu và bên thứ 3 bao gồm cả thị trường.

LEARN MORE

Phần 2

Giới thiệu về thiết lập chiến dịch, hạng mục, đơn mua và sử dụng ấn phẩm quảng cáo.

Thiết lập ngân sách và kiểm soát chi tiêu.

LEARN MORE

Phần 3

Các chiến lược đấu giá được giải thích, tối ưu hóa, hệ số đấu giá và các tùy chọn tối ưu hóa tổng thể.

Giới thiệu về báo cáo như IAR, Floodlight, Phạm vi tiếp cận, v.v.

LEARN MORE

Tự Chọn

Những kiến thức cơ bản về Programmatic.

Mua quảng cáo đối đối một.

 

LEARN MORE
Đăng ký học phần
PHẦN 1:

Đối tác, Nhà quảng cáo
và Đối tượng mục tiêu

Phân vùng Đối tác
 • Các loại đối tác
 • Phân cấp trong DV360
 • Thị trường
Phân vùng Nhà quảng cáo
 • Các loại nhà quảng cáo
 • Các nguồn lực của nhà quảng cáo
 • An toàn thương hiệu và cách xác nhận
Phân vùng Đối tượng mục tiêu
 • Cách tạo pixel trong nhà quảng cáo
 • Cách tạo đối tượng mục tiêu bên thứ nhất
 • Cách tạo đối tượng mục tiêu kết hợp
 • Đối tượng trong thị trường và đối tượng chung sở thích của Google
 • Đối tượng bên thứ 3 và PMP
 • Tùy chỉnh đối tượng có mục đích và đối tượng chung sở thích
Thiết Lập Chiến Dịch
 • Cách tạo đơn mua quảng cáo
 • Các loại đơn mua quảng cáo
 • Cách tạo mục hàng
 • Các loại mục hàng
 • Các loại sản phẩm sáng tạo
 • Sử dụng các sản phẩm sáng tạo
 • Tải lên và quản lý sản phẩm sáng tạo
 • Giới thiệu tệp cấu trúc dữ liệu (SDF)
 • Đưa các kênh và từ khóa vào danh sách đen
Ngân Sách
 • Cách đặt ngân sách cho đơn mua quảng cáo
 • Cách đặt ngân sách cho các mục hàng
 • Tự động phân bố ngân sách
Giải Thích Các Loại Giá
 • Flight Ahead
 • Flight Even
 • Flight ASAP
 • Daily Even
 • Daily ASAP
PHẦN 2:

Thiết Lập, Ngân Sách
Và Kiểm Soát Chi Tiêu

PHẦN  3:

Tối Ưu Hóa Và
Báo Cáo

Tối Ưu Hóa Chiến Dịch
 • Các chiến lược đấu giá: CPC, CPA, vCPM
 • Mục tiêu tối ưu hóa: giới hạn tần suất
 • Mục tiêu tối ưu hóa: các ứng dụng và đường dẫn
 • Mục tiêu tối ưu hóa: thiết bị, chia trong ngày, trao đổi, khả năng xem
 • Mục tiêu tối ưu hóa: địa lý, trình duyệt, ngôn ngữ
 • Cách sử dụng hệ số đấu giá
 • Tối ưu hóa dựa trên sáng tạo quảng cáo
Báo Cáo
 • Báo cáo tổng hợp
 • Báo cáo Tính sẵn có của Khoảng không quảng cáo
 • Báo cáo Hiệu suất Đối tượng
 • Báo cáo thành phần đối tượng
 • Báo cáo Floodlight
 • Báo cáo lượt tiếp cận
 • Báo cáo Trueview
 • Dữ liệu cấp nhật ký
Nền Tảng và Tính Năng
 • Nền tảng bên cầu
 • Đặt giá thầu trong thời gian thực và Trao đổi Quảng cáo
 • Máy chủ quảng cáo và quảng cáo động
 • Nền tảng quản lý dữ liệu và nền tảng dữ liệu khách hàng
Tổng Quan Về Mua Quảng Cáo Programmatic
 • Hiểu mua quảng cáo Programmatic
 • Cách thức hoạt động?
 • Các kiểu mua khác nhau
 • Mua quảng cáo programmatic so với mua quảng cáo truyền thống
 • Google Ads so với Display & Video 360: Thông tin cơ bản
TỰ CHỌN:

Những Kiến Thức Cơ Bản về Programmatic +
Mua Quảng Cáo Một Đối Một

Chương trình đào tạo sử dụng nền tảng của Bidmath có sẵn trên khắp Châu u, Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương, với phần lớn các giảng viên của chúng tôi có thể đàm thoại song ngữ bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương nếu được yêu cầu.

Đăng ký ngay
ĐÀO TẠO CÁC NỀN TẢNG QUẢNG CÁO

Thư Viện Ảnh

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
error: Content is protected !!